PRICE LIST

Blog

The following price list is a general expense of specific treatments.

Each case is considered individually after the initial consultation, during which the doctor will examine the patient and present him/her with the description of the procedure,
treatment options and the approximate cost of the total treatment.


Przegląd – badanie jamy ustnej, konsultacja bezpłatny
Znieczulenie komputerowe 30 zł
Znieczulenie 20 zł
Wypełnienie zęba 1-powierzchniowe 140 zł
Wypełnienie zęba 2-powierzchniowe 160 zł
Wypełnienie zęba 3-powierzchniowe 180 zł
Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym,bez wzmocnienia (overlay bezpośredni) 200 zł
Odbudowa zęba (trzonowce) na wkładzie z włókna szklanego w celu wzmocnienia- 300 zł
Odbudowa zęba (siekacze, kły,przedtrzonowce) na wkładzie z włókna szklanego w celu wzmocnienia 250 zł
Odbudowa zęba 4 i wiecej powierzchni 200 zł
Wypełnienie zeba mlecznego 100 zł
Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50-100 zł
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego 70 zł za wizytę
Fluoryzacja 60 zł
Lakowanie 70 zł za wizytę
RTG punktowe, cyfrowe 20 zł
Skaling – ultradźwiękowe usunięcie kamienia (2 łuki) z polishingiem 150 zł
Skaling ultradźwiękowy z piaskowaniem (usuwanie przebarwień zębów) i fluoryzacją 250 zł
Piaskowanie z fluoryzacją 120 zł
Lakowanie bruzd 50 - 70 zł
Kiretaż kieszonek przyzębnych 150 zł
Zastosowanie lakieru fluorkowego- 50 zł
Szynowanie zębów na włóknie szklanym 70 zł za ząb
Kiretaż zamkniety do 3 zębów 100 zł
Kiretaż otwarty (operacja płatowa) + możliwość założenia biomateriału przy wskazaniach klinicznych (dodatkowa opłata) 280 zł
Konsultacja chirurgiczna 50 - 100 zł
Usunięcie zęba stałego 100 – 200 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba stałego 200 – 350 zł
Usunięcie zęba mlecznego 70 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 250 – 600 zł
Szycie zębodołu 50 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 150 – 300 zł
Resekcja korzenia zęba w odcinku przednim (3-3) 300 zł
Resekcja korzenia zęba w odcinku bocznym (4, 5) 350 zł
Resekcja korzenia zęba trzonowego (6, 7) 400 - 500 zł
Hemisekcja 250 – 350 zł
Radektomia 350 zł
Nacięcie i drenaż ropnia 100 – 150 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 250 – 450 zł
Wyłuszczenie torbieli zastoinowej 250 zł
Płukanie kieszonki i aplikacja leku przy stanie zapalnym w czasie wyrzynania zębów mądrości 50 zł
Decapuchonnement (wycięcie błony śluzowej nad koroną zęba w przypadku utrudnionego wyrzynania) 100 -150 zł
Plastyka wędzidełka warg, języka 150 – 200 zł
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej 300 zł
Unieruchomienie zębów ligaturą 250 zł
Wydłużenie korony klinicznej 200 – 350 zł
Augmentacja dziąsła własnopochodnym przeszczepem błony śluzowej indywidualnie
Leczenie chirurgiczne recesji dziąsła indywidualnie
Wprowadzenie implantu klasy premium (Biomet 3i) 3000 zł
Wprowadzenie implantu klasy optimum(Dio) 2000 zł
Odsłonięcie implantu, śruba gojąca 200 zł
Proteza na implancie od 1500 zł
Korona porcelanowa na implancie od 1500 zł
Odbudowa kości 1000 zł
Sinus-Lift 2500 - 3500 zł
Korona licowana porcelanowa na stopie bezniklowym 600 - 690 zł
Korona pełnoceramiczna 1200 zł
Licówka porcelanowa 1000 zł
Proteza akrylowa 600 zł
Podścielenie protezy 200 - 300 zł
Proteza szkieletowa/ proteza na płycie metalowej/szynoproteza 1200 - 1500 zł
Overlay/ Inlay/ Endokorona kompozytowa wzmocniona włóknem szklanym 400 - 450 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany 300 - 350 zł
Szyna relaksacyjna akrylowa 350 - 400 zł
Osadzenie odcementowanej korony 70 zł
Zdjęcie nieszczelnej korony 80 - 150 zł
Pierwsza wizyta: zdjęcie, znieczulenie, ekstyrpacja w znieczuleniu i założenie opatrunku antybiotykowego 100 zł
Leczenie kanałowe w zależności od ilości kanałów ...
Chemomechaniczne opracowanie kanału (narzędzia rotacyjne) i wypełnienie ciepłą, ciekłą gutaperką i kontrola zdjęciem rentgenowskim jednego kanału 250 - 290 zł
Chemomechaniczne opracowanie kanału (narzędzia rotacyjne) i wypełnienie ciepłą, ciekłą gutaperką i kontrola zdjęciem rentgenowskim dwóch kanałów 300 - 350 zł
Chemomechaniczne opracowanie kanału (narzędzia rotacyjne) i wypełnienie ciepłą, ciekłą gutaperką i kontrola zdjęciem rentgenowskim trzech kanałów 350 - 420 zł
Dodatkowy kanał 100 zł
Odbudowa ściany zęba przy zniszczonej koronie do celów endodontycznych 50 zł
Opatrunek tymczasowy kanału w trakcie leczenia wieloetapowego / wizyta pośrednia 40 zł za kanał
Powtórne leczenie endodontyczne- udrażnianie kanału (reendodoncja) 150 zł
Leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu zabiegowego (w cenie zabiegu: użycie mikroskopu, znieczulenie, izolacja pola zabiegowego koferdamem, zdjęcie RTG, odbudowa tymczasowa zęba) 150 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału pod mikroskpem 200 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego pod mikroskopem 300 zł
Wybielanie nakładkowe 600 zł
Wybielanie wewnątrz kanałowe (martwych zębów) 100 zł za wizytę
Zmiana koloru i ksztaltu (zwłaszcza zębów przednich) – licówki kompozytowe 200 zł

Partners:

Lardent is a modern Centre of Dentistry and Otolaryngology (Head and Neck Surgery). This combination of specializations allows us to provide the highest possible quality of services and comprehensive diagnosis of health and facial aesthetics.

Read more