Informacje

Kraków, lipiec 2022 r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

LARDENT Błaszczyk-Mochocka Szymańska-Sowula Spółka Jawna
ul. Śliczna 34B/U4, 31-444 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej

Jednostka posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatów rtg wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 1/104/2018 i 2/110/2018 z 25.05.2018 oraz 2/22/2016 i 1/21/2016 z 4.03.2016.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest za pomocą dozymetrii środowiskowej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Umów wizytę