Lek. laryng.

Urszula Maciejewska-Bartkowiak


Work hours:

  • Wednesday - to be agreed by phone - Zielonki

Więcej informacji o lekarzu

Join our team!

Send us your CV and develop with us.